Informace o projektu
Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace I.

Kód projektu
MUNI/B/1233/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
WWW stránky projektu
http://konferenceslavistika.weebly.com/

Hlavním cílem předkládaného projektu je snaha zorganizovat mezinárodní setkání mladých slavistů a umožnit tak doktorským studentům prezentovat výsledky svého dosavadního výzkumu, živě diskutovat o společných tématech disertačních prací, jako i hledat nové podněty k jejich řešení. Neméně důležitou ambicí plánované studentské konference je navázání nových nadnárodních kontaktů, které můžou být prvním pilířem k budování mezinárodních projektů, ale i šiřitelem povědomí o Masarykově univerzitě v širším evropském kontextu. Výstupem z konference bude tištěný recenzovaný předkonferenční sborník s publikovanými příspěvky zapojených studentů.

Výsledky

Prvním výsledkem je předkonferenční recenzovaný sborník Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace I, který byl vydaný v nákladě 201 kusů výtisků. Záměrně široce koncipované téma konference a sborníku poskytlo prostor pro prezentování prací v celé varietě literárněvědných oborů, zabývajících se slovanskou literární problematikou, a tím umožnilo účastníkům konference představení svých dosavadních výzkumů bez výraznějšího omezení a iniciování přínosného vědeckého interdisciplinárního diskurzu v rámci širší účastnické obce. Sborník se skládá z 25 studií doktorandů z 15 pracovišť z 5 evropských zemí v pěti jazycích (angličtina, čeština, polština, ruština, slovenština). Autoři se věnují široce pojaté tematice zahrnující i dosud méně obvyklá témata, jako je obraz Romů v české a ruské literatuře, interpretace komiksů, interpretace smrti, zobrazení vampýrů, motivy zločinu a trestu, ale na druhé straně i příspěvky věnující se tématům tradičním, jako je zobrazení postavy a prostoru, problematika dialogu, fantastické a pohádkové motivy, ženské psaní, ale také texty s přesahy k umění, estetice a problematice překladu. Kromě povinných výtisků, bylo několik exemplářů sborníku odevzdáno i zahraničním slavistickým pracovištím. Ve spolupráci s MUNIPRESS byl sborník uveřejněn i online v Čítárně Masarykovy univerzity a rovněž je odkaz na čítárnu přesměrován i z online webových stránek konference (http://konferenceslavistika.weebly.com/online-verze-sborniacuteku1.html). Druhým výsledkem projektu bylo uskutečnění výše popsané dvoudenní konference studentů doktorského studia, která se uskutečnila 15. a 16. října na půdě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.