Project information
Vývojové tendence německého jazyka a literatury, s důrazem na česko-německou konfrontaci (Německý jazyk a literatura)

Project Identification
MUNI/A/1274/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu „Vývojové tendence německého jazyka a literatury s důrazem na česko-německou konfrontaci“ je posílení aktuálnosti témat, která jsou řešena na ÚGNN v současně zpracovávaných disertačních a magisterských diplomových pracích, a to ve dvou aspektech: Jednak co do aktuálnosti časové – důraz na vývoj posledních desetiletí, jednak co do zvýraznění česko-německých a německo-českých souvislostí. Dalších cílem je užší propojení výzkumné činnosti doktorandů a jejich školitelů.
Třetím těžištěm bádání je kulturní orientaci české společnosti a jejich dopad na recepci, popř. překlady cizojazyčných děl z německé jazykové oblasti a skandinávských jazyků.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.