Vývojové tendence německého jazyka a literatury, s důrazem na česko-německou konfrontaci (Německý jazyk a literatura)

Kód projektu
MUNI/A/1274/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu „Vývojové tendence německého jazyka a literatury s důrazem na česko-německou konfrontaci“ je posílení aktuálnosti témat, která jsou řešena na ÚGNN v současně zpracovávaných disertačních a magisterských diplomových pracích, a to ve dvou aspektech: Jednak co do aktuálnosti časové – důraz na vývoj posledních desetiletí, jednak co do zvýraznění česko-německých a německo-českých souvislostí. Dalších cílem je užší propojení výzkumné činnosti doktorandů a jejich školitelů.
Třetím těžištěm bádání je kulturní orientaci české společnosti a jejich dopad na recepci, popř. překlady cizojazyčných děl z německé jazykové oblasti a skandinávských jazyků.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.