Project information
Marketingová strategie moravských škol: MU, MENDELU, UP, UTB, VFU a VUT

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Centre for International Cooperation. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
ROZV/C11/2016
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Centre for International Cooperation
Cooperating Organization
Mendel University in Brno
Palacký University, Olomouc
University of Veterinary Sciences Brno
Brno University of Technology
Tomas Bata University in Zlín

Hlavním účelem projektu je regionálně cílený a centrálně koordinovaný postup při přípravě a realizaci marketingové strategie moravských škol: Masarykova univerzita (MU), Mendelova univerzita v Brně (MENDELU), Univerzita Palackého v Olomouci (UP), Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Veterinárně farmaceutická univerzita v Brně (VFU) a Vysoké učení technické v Brně (VUT).
V rámci projektu budou realizovány tři na sobě obsahově závislé linie:
1. Společná propagace a mezinárodní spolupráce
2. Regionální specializace
3. Marketingová analýza

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.