Marketingová strategie moravských škol: MU, MENDELU, UP, UTB, VFU a VUT

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod pracoviště Centrum zahraniční spolupráce. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
ROZV/C11/2016
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Centrum zahraniční spolupráce
Spolupracující organizace
Mendelova univerzita v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Vysoké učení technické v Brně
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Hlavním účelem projektu je regionálně cílený a centrálně koordinovaný postup při přípravě a realizaci marketingové strategie moravských škol: Masarykova univerzita (MU), Mendelova univerzita v Brně (MENDELU), Univerzita Palackého v Olomouci (UP), Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Veterinárně farmaceutická univerzita v Brně (VFU) a Vysoké učení technické v Brně (VUT).
V rámci projektu budou realizovány tři na sobě obsahově závislé linie:
1. Společná propagace a mezinárodní spolupráce
2. Regionální specializace
3. Marketingová analýza