Project information
Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace II (Slovanský literární svět:kontexty a konfrontace II)

Project Identification
MUNI/B/1101/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem předkládaného projektu je organizace druhého ročníku mezinárodní vědecké konference pro mladé slavisty - Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace II s podtitulem Literární žánry v slovanských literaturách. Tímto počinem bychom chtěli úspěšně navázat na pilotní ročník slavistické konference Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace I uskutečněné v říjnu 2015.
Konference umožní doktorským studentům prezentovat výsledky svého dosavadního výzkumu, živě diskutovat na společné téma, jako snad i hledat nové podněty k tvorbě disertačních prací. Neméně důležitou ambicí plánované konference je navázání nových kontaktů, které můžou prohlubovat a rozšiřovat mezinárodní kontakty vzniklé na prvním ročníku konference a rovněž být i šiřitelem povědomí o Masarykově univerzitě v širším evropském kontextu.
Jako v předešlém roce i v roce 2016 bude společným výstupem předkonferenční sborník s publikovanými studiemi zapojených studentů, které úspěšně projdou recenzním řízením.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.