Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace II (Slovanský literární svět:kontexty a konfrontace II)

Kód projektu
MUNI/B/1101/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem předkládaného projektu je organizace druhého ročníku mezinárodní vědecké konference pro mladé slavisty - Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace II s podtitulem Literární žánry v slovanských literaturách. Tímto počinem bychom chtěli úspěšně navázat na pilotní ročník slavistické konference Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace I uskutečněné v říjnu 2015.
Konference umožní doktorským studentům prezentovat výsledky svého dosavadního výzkumu, živě diskutovat na společné téma, jako snad i hledat nové podněty k tvorbě disertačních prací. Neméně důležitou ambicí plánované konference je navázání nových kontaktů, které můžou prohlubovat a rozšiřovat mezinárodní kontakty vzniklé na prvním ročníku konference a rovněž být i šiřitelem povědomí o Masarykově univerzitě v širším evropském kontextu.
Jako v předešlém roce i v roce 2016 bude společným výstupem předkonferenční sborník s publikovanými studiemi zapojených studentů, které úspěšně projdou recenzním řízením.

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.