České salonní umění v mezinárodním kontextu (Salony)

Investor logo
Project Identification
GA17-22823S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Salonní umění bylo prezentováno na výstavách umění – salonech, určených zejména pro měšťanské publikum ve 2. polovině 19. století, a vyznačovalo se specifickými estetickými kvalitami (tzv. salonní žánr). Dlouho bylo opomíjeno jako konvenční produkce převážně komerčního zaměření, k novému zhodnocení tohoto fenoménu došlo až v postmodernistické perspektivě od 70. let 20. století. Pro aktuální interpretaci českého salonního umění bude podstatné zohlednit jeho mezinárodní kontext: nejen kvůli sledování uměleckých vlivů, ale též kvůli zkoumání kulturních procesů při konstituci národních uměleckých škol a jejich prosazení na mezinárodním fóru. Fenomén českého salonního umění je v prvé řadě spojen s výročními uměleckými výstavami pražské Krasoumné jednoty. Ačkoli jí bude věnována největší pozornost, v rámci projektu budou zkoumány aktivity celého spektra dalších podobných institucí, mimo jiné pařížských, mnichovských a vídeňských.

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.