Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku

Investor logo
Project Identification
GA17-13967S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Silesian University Opava

Předkládaný interdisciplinární projekt je zaměřen na lokalizaci výrobních center vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku pomocí analytických metod a bližší definici vzájemných kontaktů ve výrobní sféře. Klíčovou komoditu tvoří komorové kachle, u nichž lze díky jejich reliéfní výzdobě identifikovat makroskopicky shodné exempláře na různých lokalitách. Míra vědomostí o fungování středověkého hrnčířského řemesla nám dovoluje předpokládat, že měly společné zdroje materiálu s drobnou plastikou, akvamanilemi i dlaždicemi. Vyhodnocení v projektu realizovaných přírodovědných analýz vzorků těchto keramických výrobků s vyšším estetickým efektem tak poskytne podklady pro vytvoření materiálových skupin s možností lokalizace do oblastí ložisek hrnčířské hlíny použitých k jejich výrobě a spolu se závěry z trasologických analýz naznačí směry migrace, pro něž bude hledána opora v archivních pramenech.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.