Informace o projektu
Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-13967S
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Slezská univerzita v Opavě

Předkládaný interdisciplinární projekt je zaměřen na lokalizaci výrobních center vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku pomocí analytických metod a bližší definici vzájemných kontaktů ve výrobní sféře. Klíčovou komoditu tvoří komorové kachle, u nichž lze díky jejich reliéfní výzdobě identifikovat makroskopicky shodné exempláře na různých lokalitách. Míra vědomostí o fungování středověkého hrnčířského řemesla nám dovoluje předpokládat, že měly společné zdroje materiálu s drobnou plastikou, akvamanilemi i dlaždicemi. Vyhodnocení v projektu realizovaných přírodovědných analýz vzorků těchto keramických výrobků s vyšším estetickým efektem tak poskytne podklady pro vytvoření materiálových skupin s možností lokalizace do oblastí ložisek hrnčířské hlíny použitých k jejich výrobě a spolu se závěry z trasologických analýz naznačí směry migrace, pro něž bude hledána opora v archivních pramenech.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.