Project information
Literary Theory: Principles, Strategies, Issues (LitTheory)

Project Identification
MUNI/FR/0880/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Výstupem projektu je cyklus přednášek (kurz) o vybraných tématech moderní teorie literatury. Přednášky jsou primárně určeny pro doktorské a magisterské studenty filologických a uměnovědných oborů a budou prosloveny v angličtině. Jednotlivé řednášky vytvoří a přednese řešitel projektu a specialisté z FF MU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.