Project information
Interdisciplinární zkoumání antických jazyků, jejich literatur a příslušných kultur – 2017 (Staré filologie 2017)

Projekt si klade za cíl soustavně propojovat v nejširší možné míře filologický a historický výzkum části jazykově-literárních a kulturních kořenů současné globalizované euro-americké civilizace, latinského jazyka a klasického řeckého jazyka ve všech fázích jejich vývoje (výzkum bude v souladu s oborovým složením na ÚKS rozšířen i na jazyky vycházející z těchto dnes již mrtvých jazyků) a s nimi spojených historických území. Okruh výzkumu bude rozdělen na tři příbuzné specializace: lingvistickou, literární a historickou. Jedná se o dlouhodobý projekt.

Publications

Total number of publications: 104


Previous 1 2 3 4 5 6 7 11 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.