Project information
Interkulturní dimenze ve filologických programech doktorského studia (Interkulturní dimenze)

Investor logo

Inovace a internacionalizace 10 filologických programů doktorského studia jsou nezbytnými kroky modernizace: odrážejí nové výzvy otevřené ekonomiky a společnosti směrem k aplikaci a interkulturalitě, integrují do studijního kurikula stáže na smluvních zahraničních univerzitách ve spojení s výukou v cizích jazycích, zkvalitňují výuku, posilují uplatnění absolventů na trhu a konkurenceschopnost jejich budoucích zaměstnavatelů v mezinárodním prostředí.
Modernizace se týká 10 programů DS: Anglická lingvistika, Literatury v angličtině, Česká literatura, Český jazyk, Německý jazyk, Německá literatura, Obecná jazykověda, Románské jazyky, Románské literatury, Latinská medievistika. Celkově v posledních 5 letech studuje v těchto programech stabilně cca 200 doktorandů, každoročně se do nich hlásí 30-40 uchazečů a je přijímáno cca 25. Tento stav lze očekávat v budoucnu. Modernizační kroky nutné k tomu, aby nasměrovaly studium k aplikacím v praxi a interkulturalitě, mají 2 osy:

  • vytvořit transversální sdílené moduly - Aplikovaná jazykovědná studia pro lingvistické a Literární a interkulturní komunikace pro literárně zaměřené programy;
  • posílit internacionální a interkulturní rozměr programů ve spolupráci se zahraničními univerzitami integrací zahraničních kurzů a stáží a zavedením cizojazyčného studia do studijního kurikula s možností úplného přechodu na studium v anglickém jazyce a dalších jazycích dle příslušné specializace (němčině, francouzštině, španělštině, portugalštině).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.