Project information
Pavel Haas. Katalog díla (Haas)

Investor logo
Project Identification
GA18-05356S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Grantový projekt je zaměřen na rekonstrukci díla českého skladatele Pavla Haase. Cílem projektu je porozumět skladatelskému typu Pavla Haase a pokus o jeho zařazení do kontextu tzv. Janáčkovy kompoziční školy, s ohledem na domácí a zahraniční hudbu první poloviny 20. století. Prvním základním cílem je zpracovat a popsat autorovu pozůstalost se zvláštním zřetelem na notované autografy. Pozůstalost, jež je uložena v Moravském zemském muzeu (Oddělení dějin hudby), obsahuje korespondenci a osobní dokumenty, autografy Haasových skladeb a skladeb jiných autorů, ikonografický materiál atd.
Získané poznatky budou využity při práci na katalogu skladeb Pavla Haase (zhruba 60 skladeb). Dle standardních postupů, bude vedle zevrubného komentáře ke každému dílu katalog obsahovat informace o uložených rukopisech, premiérách děl a důležitých odkazech v literatuře.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.