Informace o projektu
Pavel Haas. Katalog díla (Haas)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA18-05356S
Období řešení
1/2018 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Grantový projekt je zaměřen na rekonstrukci díla českého skladatele Pavla Haase. Cílem projektu je porozumět skladatelskému typu Pavla Haase a pokus o jeho zařazení do kontextu tzv. Janáčkovy kompoziční školy, s ohledem na domácí a zahraniční hudbu první poloviny 20. století. Prvním základním cílem je zpracovat a popsat autorovu pozůstalost se zvláštním zřetelem na notované autografy. Pozůstalost, jež je uložena v Moravském zemském muzeu (Oddělení dějin hudby), obsahuje korespondenci a osobní dokumenty, autografy Haasových skladeb a skladeb jiných autorů, ikonografický materiál atd.
Získané poznatky budou využity při práci na katalogu skladeb Pavla Haase (zhruba 60 skladeb). Dle standardních postupů, bude vedle zevrubného komentáře ke každému dílu katalog obsahovat informace o uložených rukopisech, premiérách děl a důležitých odkazech v literatuře.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.