Čemu se naučil Pavel Haas v mistrovské třídě Leoše Janáčka

Autoři

PIVODA Ondřej

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Janáčkiana 2018 : Sborník z 34. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana 2018, konané v Ostravě ve dnech 31. května a 1. června 2018
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.janacek2018.cz/program/mezinarodni-muzikologicka-konference-janackiana/
Klíčová slova Pavel Haas; Leoš Janáček; music pedagogy; Prague Conservatory; master class
Přiložené soubory
Popis Brněnský skladatel Pavel Haas (1899-1944) studoval v letech 1920-1922 na brněnské odbočce Mistrovské školy pražské konzervatoře ve třídě Leoše Janáčka. Haasovo studium v Janáčkově třídě znamenalo pro mladého umělce zásadní rozšíření obzorů. Na základě zápisků Pavla Haase a výzkumu jeho seminárních prací je popsána náplň Janáčkovy výuky, v níž se věnoval psychologickému průběhu skladebnému (skladbě komplikační), motivům, architektonice skladby, fonetice a moravské lidové písni. Přednášky zároveň dokumentují Janáčkovo pojetí výuky kompozice na mistrovské škole a jeho způsob pedagogické práce. Dokladem průběhu výuky v individuálních hodinách skladby jsou dochované Haasovy vzpomínky a jeho vlastní kompozice s četnými Janáčkovými korekturami.
Související projekty: