Design Thinking Action Lab 2019: virtuální realita, sociální inovace a digital humanities

Project Identification
MUNI/A/1282/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Design Thinking Action Lab je projekt, kterým chceme paměťové instituce a informační centra podpořit v proměně na komunitní a znalostní centra. V rámci specifického výzkumu se chceme více zaměřit na problematiku rozšířené virtuální reality, sociálních inovací a digital humanities.

Proměna knihoven z půjčoven knih na živá vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra je celosvětový trend. Je to hledání smyslu a role knihoven v digitální době. Registrovaných čtenářů ubývá. Poptávka po informacích se však nezmenšuje, jen se mění. Některé knihovny to vnímají jako součást svého poslání zajišťovat rovný přístup k informacím. Uvědomují si, že lidé v různých životních situacích mají různé informační potřeby. Využívají toho, že jsou neutrálním a bezpečným veřejným prostorem pro všechny bez rozdílu. Některé knihovny nové služby či akce přímo organizují. Některé pro ně poskytují zázemí a podporují propojování. Některé knihovny jsou dějištěm, některé prostředníkem. Někde je to součást strategie. Někde to stojí a padá na lidech. Někde to má podobu ucelené koncepce. Někde to jsou náhodné akce.

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.