Pokročilé archeometrické metody získávání kvalitních dat k velkým souborům artefaktů (ArchaeoMetry)

Project Identification
DG20P02OVV007
Project Period
3/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Prague Institute of Chemical Technology

Cílem projektu je průlomové zlepšení funkčnosti památkových a sbírkotvorných institucí v oblasti odborného a vědeckého využívání hmotných sbírek národního kulturního dědictví. To má vést ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti v prostředí pokročilého archeometrického výzkumu předních evropských laboratoří, zaměřeném převážně na dějiny Starého světa.
Náplní projektu je vývoj nových archeometrických metod a analytických cest jednak pro dostupné zkoumání velkých souborů nálezů s nevyužitým výpovědním potenciálem, tak pro získání vysoce hodnotných dat pomocí pokročilých analytických metod.
Projekt vychází ze skutečnosti, že ve sbírkách muzejních a zejména archeologických pracovišť se nachází rozsáhlé a vědecky nevyhodnocené soubory artefaktů, v nemalé míře pak předmětů archeometalurgické povahy. Jejich výpovědní potenciál je až na výjimky vytěžován zpravidla jen při konvenčním morfologickém, typologickém a chronologickém určení. To má v řadě případů negativní vliv na efektivní poznání procesů výroby, distribuce, spotřeby a likvidace jako historických jevů. Jako několik příkladů za mnohé můžeme uvést výrobky z ušlechtilých kovů, výrobní nástroje a odpad z metalurgických provozů, výrobky ze skla a organické odpady.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.