Informace o projektu
Pokročilé archeometrické metody získávání kvalitních dat k velkým souborům artefaktů (ArchaeoMetry)

Kód projektu
DG20P02OVV007
Období řešení
3/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Cílem projektu je průlomové zlepšení funkčnosti památkových a sbírkotvorných institucí v oblasti odborného a vědeckého využívání hmotných sbírek národního kulturního dědictví. To má vést ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti v prostředí pokročilého archeometrického výzkumu předních evropských laboratoří, zaměřeném převážně na dějiny Starého světa.
Náplní projektu je vývoj nových archeometrických metod a analytických cest jednak pro dostupné zkoumání velkých souborů nálezů s nevyužitým výpovědním potenciálem, tak pro získání vysoce hodnotných dat pomocí pokročilých analytických metod.
Projekt vychází ze skutečnosti, že ve sbírkách muzejních a zejména archeologických pracovišť se nachází rozsáhlé a vědecky nevyhodnocené soubory artefaktů, v nemalé míře pak předmětů archeometalurgické povahy. Jejich výpovědní potenciál je až na výjimky vytěžován zpravidla jen při konvenčním morfologickém, typologickém a chronologickém určení. To má v řadě případů negativní vliv na efektivní poznání procesů výroby, distribuce, spotřeby a likvidace jako historických jevů. Jako několik příkladů za mnohé můžeme uvést výrobky z ušlechtilých kovů, výrobní nástroje a odpad z metalurgických provozů, výrobky ze skla a organické odpady.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.