Výzkum divadelní kultury v interdisciplinárních přesazích (DIVKULT)

Projekt je zaměřen na mapování současných metodologických postupů světové teatrologie, resp. divadelních studií, jejich uvedení do českého kontextu, kritické zhodnocení a prověření v konkrétním výzkumu, zejména na úrovni doktorského studia. Výzkum je zaměřen na otázky výzkumu divadelní kultury v širokém slova smyslu, zejména na interdisciplinární přesahy tohoto výzkumu. Projekt je úzce provázán s výzkumnými projekty pracoviště, kterým by měl vytvořit širší rámec a prohloubit propojení výzkumu a doktorského studia. Projekt zároveň vytváří širší metodologické zázemí pro dílčí výzkum jednotlivých doktorandů.

Publications

Total number of publications: 67


Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.