Project information
Sociální funkce kolektivní a individuální paměti (Sociální funkce paměti)

Project Identification
MUNI/A/1093/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Výzkumný projekt se zaměří na sledování sociálních funkcí paměti. Studovány budou jednotlivé formy paměťových médií i jakými způsoby je s pamětí vážící se k lokalitě, regionu, profesním, etnickým či jinak profilovaným skupinám aktivně nakládáno v rámci osvěty, prezentace i posilování vlastní identity. K metodám výzkumu se bude mj. řazena i orální historie, kde se nabízí prostor nejen pro etnologickou specifikaci této metody, ale zároveň i využití pro zachycení kulturní a historické paměti v širším společenském spektru.

Publications

Total number of publications: 22


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.