Dimenze interkulturality v německojazyčné kultuře meziválečné ČSR 1918–1939 na příkladu jejího levicového segmentu

Investor logo
Project Identification
GA21-06511S
Project Period
1/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Literární, intelektuální a kulturní provoz v prvorepublikové ČSR byl do značné míry vícejazyčný a vykazoval různé podoby (německo-české) interkulturality, ať už ve formě existence kulturních okruhů vedle sebe, v sobě nebo proti sobě. Literárněhistorický výzkum se zatím přednostně věnoval určitým segmentům této interkulturality (např. "prostředníkům" z řad pražských autorů nebo naopak nacionálnímu segmentu). K opomíjeným segmentům patří široký levicový literární a intelektuální proud a jeho formy interkulturality. Na politické levici v širokém smyslu lze očekávat časté, ale také ambivalentní formy německo-české interkulturality, a to na základě faktu, že levicové scény tendovaly k odmítání nacionálního štěpení a různým formám kosmopolitismu, internacionalismu atd., ale současně fungovaly v prostředí dominovaném kategorií nacionality, ať už v latentní nebo agresivní podobě.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.