Aktuální trendy výzkumu politického násilí v Evropě v první polovině 20. století (Politické násilí)

Project Identification
MUNI/A/1417/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

První polovina 20. století přinesla do evropského prostoru několik vln ozbrojeného organizovaného násilí, které se přelévaly formou otevřených válečných konfliktů i nestandardních ilegálních střetů skupin polovojenského charakteru. V důsledku 1. světové války se změnil vztah evropské společnosti k násilí a to umožnilo jeho prorůstání do veřejného života. V humanitních i sociálních vědách v zahraničí je tématu věnována zvýšená pozornost již několik desetiletí. V české historiografii bylo však téma až na výjimky dosud opomíjeno. Projekt chce odstranit tento deficit a zmapuje nejnovější trendy zkoumání politického násilí nevojenského charakteru ve středoevropském prostoru se zvláštním zaměřením na první polovinu 20. století.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.