Project information
Římané a „barbaři“ mezi antikou a středověkem (RBAS)

Project Identification
MUNI/A/1387/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Hlavním cílem předloženého projektu je výzkum podílu Římanů a tzv. barbarů na formování politických, sociálních, etických a náboženských struktur Evropy v rámci pozdní antiky a přechodného období mezi antikou a středověkem. Římané a „barbaři“ jsou tak v projektu společně nahlíženi jako tvůrci základů středověké Evropy.

Publications

Total number of publications: 27


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.