Římskoprávní vlivy v právní praxi středověkého a raně novověkého Brna (RPVPPB)

Project Identification
MUNI/R/1247/2021
Project Period
1/2022 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt se zaměřuje na problematiku římskoprávních vlivů v právní praxi středověkého a raně novověkého Brna na příkladu dochovaných právních naučení z 14.-17. století. Předmětem výzkumu budou jednak nejstarší, edičně zpřístupněná právní naučení pro Uherské Hradiště a Ivančice. Dále dosud nevydané kopiáře právních naučení, adresované ostatním lokalitám brněnského právního okruhu (ruk. č. 71, 72, 73), v současnosti uložené v Archivu města Brna. Projekt přinese romanistickou a právněhistorickou analýzu specifikovaných právních naučení a přinese odpověď na otázku, do jaké míry se římskoprávní regule, obsažené v Právní knize písaře (notáře) Jana z pol. 50. let 14. století, promítly do dobové právní praxe.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.