Informace o projektu
Římskoprávní vlivy v právní praxi středověkého a raně novověkého Brna (RPVPPB)

Kód projektu
MUNI/R/1247/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt se zaměřuje na problematiku římskoprávních vlivů v právní praxi středověkého a raně novověkého Brna na příkladu dochovaných právních naučení z 14.-17. století. Předmětem výzkumu budou jednak nejstarší, edičně zpřístupněná právní naučení pro Uherské Hradiště a Ivančice. Dále dosud nevydané kopiáře právních naučení, adresované ostatním lokalitám brněnského právního okruhu (ruk. č. 71, 72, 73), v současnosti uložené v Archivu města Brna. Projekt přinese romanistickou a právněhistorickou analýzu specifikovaných právních naučení a přinese odpověď na otázku, do jaké míry se římskoprávní regule, obsažené v Právní knize písaře (notáře) Jana z pol. 50. let 14. století, promítly do dobové právní praxe.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.