Z právní praxe města Brna ve středověku a raném novověku

Autoři

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ Lenka

Rok publikování 2023
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Stěžejní produkt brněnské aplikační praxe ve středověku a raném novověku představují právní naučení, která město poskytovalo jednotlivým žadatelům v rámci svého právního okruhu. Po výkladu o povaze právních naučení – z hlediska terminologie, struktury, obsahu a právní závaznosti, následovala praktická část, ve které studenti četli a následně interpretovali jednotlivá právní naučení a nadto se zamýšleli nad funkcí glos, které předmětnou agendu, zejména rkp. č. 71 AMB, provázely. Závěr semináře přinesl prostor pro úvahu o ius commune – tj. obecných principech římského a kanonického práva v analyzovaných právních naučeních.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.