Project information
Zadání, umělecká úloha a funkce v dějinách architektury a výtvarného umění (Umělecká úloha)

Project Identification
MUNI/A/1499/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem akademického projektu bude prozkoumání role, kterou hrají pojmy „zadání“, „umělecká úloha“ a „funkce“ při vzniku uměleckých děl, zejména v ohledu na architektonickou tvorbu v dějinách i současnosti. Řešení projektu bude rozdělené do dvou částí, zpracovávaných dvěma skupinami studentů. První skupina se zaměří především na architektonickou tvorbu. Bude připraven doktorský seminář-workshop na předložené téma: workshop přitom bude navazovat na obdobná doktorská kolokvia, konaná na Semináři dějin umění v minulých letech (pod názvem „Prostor v architektuře a Brněnská škola dějin umění“, resp. „Materiál a materialita v dějinách umění“). Na tuto již zavedenou tradici doktorského školení naváže projekt opět vydaným sborníkem, který poukáže na uplatnění pojmů úlohy a funkce v rámci brněnské uměleckohistorické tradice. Druhá, menší skupina řešitelů se bude zabývat konkrétním výzkumem umělecké úlohy a funkce na příkladech svých individuálně řešených doktorských témat (podle dílčí specializace řešitelů). Projekt specifického výzkumu je určen především na podporu studentů doktorského studia v prezenčním programu „Dějiny a teorie umění“ a vybraných studentů magisterského studia programu „Dějiny umění“. Připravený workshop bude podobně jako v minulých letech otevřený i doktorským studentům architektury z českých vysokých škol technických a v rámci Filozofické fakulty také posluchačům historických věd. Proto bude součástí akademických spolupracovníků rovněž příslušník Historického ústavu FF MU.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 48


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.