Informace o projektu
Zadání, umělecká úloha a funkce v dějinách architektury a výtvarného umění (Umělecká úloha)

Kód projektu
MUNI/A/1499/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem akademického projektu bude prozkoumání role, kterou hrají pojmy „zadání“, „umělecká úloha“ a „funkce“ při vzniku uměleckých děl, zejména v ohledu na architektonickou tvorbu v dějinách i současnosti. Řešení projektu bude rozdělené do dvou částí, zpracovávaných dvěma skupinami studentů. První skupina se zaměří především na architektonickou tvorbu. Bude připraven doktorský seminář-workshop na předložené téma: workshop přitom bude navazovat na obdobná doktorská kolokvia, konaná na Semináři dějin umění v minulých letech (pod názvem „Prostor v architektuře a Brněnská škola dějin umění“, resp. „Materiál a materialita v dějinách umění“). Na tuto již zavedenou tradici doktorského školení naváže projekt opět vydaným sborníkem, který poukáže na uplatnění pojmů úlohy a funkce v rámci brněnské uměleckohistorické tradice. Druhá, menší skupina řešitelů se bude zabývat konkrétním výzkumem umělecké úlohy a funkce na příkladech svých individuálně řešených doktorských témat (podle dílčí specializace řešitelů). Projekt specifického výzkumu je určen především na podporu studentů doktorského studia v prezenčním programu „Dějiny a teorie umění“ a vybraných studentů magisterského studia programu „Dějiny umění“. Připravený workshop bude podobně jako v minulých letech otevřený i doktorským studentům architektury z českých vysokých škol technických a v rámci Filozofické fakulty také posluchačům historických věd. Proto bude součástí akademických spolupracovníků rovněž příslušník Historického ústavu FF MU.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 49


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.