Project information
Estetická inteligence: intuice, kognice, modelování (EIIKM)

Project Identification
MUNI/A/1336/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Baumgartenův projekt estetiky jako humanitní disciplíny hledající "dokonalou řeč tělesných smyslů" (1750) v oblastech přírody i umělecké tvorby vstoupil v době nových médií a operačních software do nové technologické fáze.
Výzkumná bádání doktorských a magisterských studentů budou vedena s cílem postihnout v rozdílných oblastech tvorby aspekty vytváření estetických modelů, které usnadňují orientaci a jednání v přirozeném lidském světě podobně jako přehledná interface - jako druh vizuální metafory - usnaďnuje operace v prostředí PC nebo smartphonů. Estetická inteligence spojuje a uspořádává vizuální a auditivní data do srozumitelných celků prostřednictím metonymií, metafor, analogií, škál a kontrastů a zároveň nás učí vztahovat smyslový svět ke strukturám hodnot a hodnocení.

Publications

Total number of publications: 37


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.