Estetická inteligence: intuice, kognice, modelování (EIIKM)

Kód projektu
MUNI/A/1336/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Baumgartenův projekt estetiky jako humanitní disciplíny hledající "dokonalou řeč tělesných smyslů" (1750) v oblastech přírody i umělecké tvorby vstoupil v době nových médií a operačních software do nové technologické fáze.
Výzkumná bádání doktorských a magisterských studentů budou vedena s cílem postihnout v rozdílných oblastech tvorby aspekty vytváření estetických modelů, které usnadňují orientaci a jednání v přirozeném lidském světě podobně jako přehledná interface - jako druh vizuální metafory - usnaďnuje operace v prostředí PC nebo smartphonů. Estetická inteligence spojuje a uspořádává vizuální a auditivní data do srozumitelných celků prostřednictím metonymií, metafor, analogií, škál a kontrastů a zároveň nás učí vztahovat smyslový svět ke strukturám hodnot a hodnocení.

Publikace

Počet publikací: 34


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.