Paradigms, strategies and developments - Anglophone literary and cultural studies II

Výzkum v oblasti literární sekce bude v roce 2021 navazovat na předchozí výzkum v oblasti literární vědy, literární komparatistiky a severoamerických kulturních studií. V rámci těchto tradičních směrů budou jednotliví řešitelé - studenti a akademičtí pracovníci - řešit specifická výzkumná témata týkající se dané problematiky.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.