Project information
Translační ekvivalence jako dílčí problém mezikulturní komunikace v slovanském kulturním prostoru (TEMK)

Projekt vzniká v přímé návaznosti na projekt MUNI/A/1348/2020 Teoreticko-aplikační a lexikografická podpora překladu ve slovanských jazycích a reaguje na potřebu vytvářet nové dvojjazyčné a vícejazyčné slovníky slovanských jazyků, které jsou propojeny s dlouholetou lexikografickou slovanskou tradicí a zároveň splňují moderní požadavky na specializované slovníky v různých oblastech lidského poznání. Projekt reaguje na potřebu vytváření nových dvojjazyčných slovníků typu český jazyk – jiný slovanský jazyk a jiný slovanský jazyk – český jazyk. Aplikační složka projektu spočívá v kontinuální návaznosti na dílčí výstupy předchozího projektu a vychází ze záměru využít materiálového potenciálu studentských závěrečných prací vytvořených v posledních letech v oblasti synchronního výzkumu slovanských jazyků a zaměřených na popis a analýzu slovní zásoby a terminologie různých oblastí lidské činnosti (ekonomiky, práva, průmyslu, zemědělství, cestovního ruchu, gastronomie, vzdělávání, medicíny, sportu aj.). Aplikovatelnými materiálovými výtěžky těchto prací jsou dvojjazyčné překladové slovníčky. Cílem projektu je tento slovníkový materiál postupně lexikograficky jednotně zpracovat a na cloudové otevřené platformě Lexonomy vytvořit veřejně přístupné oborově specifické překladové slovníčky, které bude možné kontinuálně doplňovat a rozšiřovat na základě dalších systematicky zadávaných studentských prací. Teoretický aspekt projektu spočívá v badatelských aktivitách studentů a prezentaci výsledků studentského výzkumu v oblasti translatologie a slovanské srovnávací jazykovědy. Překlad jako fenomén mezikulturní komunikace bude zkoumán jak na poli odborného, tak i uměleckého překladu.

Publications

Total number of publications: 67


Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.