Pomezní obory a aplikovaná lingvistika v oblasti románských jazyků

Project Identification
MUNI/A/0977/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem tohoto projektu je podpora doktorského studia v oblasti románských jazyků, kde Ústav románských jazyků patří k předním školícím pracovištím v ČR. V současné době je v programu Románské jazyky zapsaných 12 studentů, z nichž 10 je v interní formě studia a tři z interních doktorandek jsou zapsány v programu se specializací Experimentální a aplikovaná lingvistika. Projekt se soustřeďuje na podporu výzkumu a dalších činností, které přispívají k formování doktoranda v rámci studia. Jedná se především o usnadnění přístupu k pramenům a aktuálně vydávané odborné literatuře, zkvalitnění doktorských seminářů a financování výstupů a publikací. Důraz bude kladen na to, aby se doktorandi mohli aktivně účastnit na vědeckých sympoziích jak v prezenční formě tak i ve virtuální formě.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.