Project information
Hedvábná stezka v oblasti jihovýchodní Asie a její komplexní význam mezi starověkem a středověkem (HSJVA)

Project Identification
MUNI/A/1475/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Pojem Hedvábná stezka je označením pro síť stezek a obchodních stanovišť, oáz, měst, které spojovaly Asii se Středomořím. Tyto rozsáhlé obchodní sítě Hedvábných stezek nesly víc než jen zboží. Neustálý pohyb a míchání populací ve skutečnosti přinesly široký přenos znalostí, myšlenek a přesvědčení, což mělo hluboký dopad na historii podél tras. Věda, umění a literatura, jakožto i řemesla a technologie tak byly sdíleny a šířeny do společností po celé délce těchto tras a tímto způsobem se kultury navzájem ovlivňovaly. Tuto síť tras tedy nelze pokládat za jednu lineární trasu. Cestou z hlavních tras vedly odbočky do dalších míst, přičemž jedna zvláště důležitá odbočka vedla do jihovýchodní Asie.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.