Informace o projektu
Hedvábná stezka v oblasti jihovýchodní Asie a její komplexní význam mezi starověkem a středověkem (HSJVA)

Kód projektu
MUNI/A/1475/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Pojem Hedvábná stezka je označením pro síť stezek a obchodních stanovišť, oáz, měst, které spojovaly Asii se Středomořím. Tyto rozsáhlé obchodní sítě Hedvábných stezek nesly víc než jen zboží. Neustálý pohyb a míchání populací ve skutečnosti přinesly široký přenos znalostí, myšlenek a přesvědčení, což mělo hluboký dopad na historii podél tras. Věda, umění a literatura, jakožto i řemesla a technologie tak byly sdíleny a šířeny do společností po celé délce těchto tras a tímto způsobem se kultury navzájem ovlivňovaly. Tuto síť tras tedy nelze pokládat za jednu lineární trasu. Cestou z hlavních tras vedly odbočky do dalších míst, přičemž jedna zvláště důležitá odbočka vedla do jihovýchodní Asie.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.