Project information
Continuities and discontinuities of collective representations in the 20th century

Project Identification
MUNI/A/1441/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Předkládaný projekt je součástí strategického vědeckého zaměření Historického ústavu FF MU orientovaného mimo jiné na zkoumání kontinuit a diskontinuit dobových kolektivních reprezentací primárně v prostoru českých zemí v evropském kontextu v krátkém dvacátém století. Jeho prioritou je vysoká odborná úroveň, otevřenost vůči nejnovějším metodologickým podnětům dalších humanitních a sociálních věd a promýšlení současných interpretací českých zemí v daném období. Trvalým cílem je na jedné straně kvalitní heuristická práce a odpovídající prezentace výsledků bádání v rámci standardních vědeckých výstupů, na straně druhé intenzivnější zapojení mladých a začínajících badatelů a badatelek do již probíhajících výzkumů. Řešitelský tým, tvořeny z převážné části doktorskými studentkami a studenty, bude mít za cíl plnit vědecké úkoly spojené s výzkumným profilem pracoviště a přispět k hlubšímu poznání dějin 20. století.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.