Project information
Understading ritual in a comparative perspective: Combining field and database research

Project Identification
MUNI/A/1339/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Tento projekt se zaměřuje na zkoumání nákladných rituálů a praktik v různých náboženských tradicích. Rituály často vyžadují od členů náboženských skupin obětování času, energie a majetku jako projevu jejich oddanosti. Dosud byla tato problematika studována pouze na omezeném vzorku náboženských skupin, což brání v možnostech ověřit dosah prozatimních závěrů. V předchozím mezikulturním výzkumu byly nalezeny odlišnosti v náboženském chování mezi různými kulturami, které nebyly zohledněny v dosavadní literatuře. Tento projekt se pokusí navázat na tyto odlišnosti a prozkoumat náboženské praktiky v multi-kulturním kontextu mimo Západní společnosti. Projekt má za cíl podpořit mladé vědecké pracovníky a studenty, kteří se zajímají o tuto problematiku. Studenti budou moci participovat na terénním výzkumu a vývoji kódovacího schématu pro analýzu náboženských rituálů. Díky účasti na konferencích a workshopech budou mít možnost diskutovat o svých výsledcích s renomovanými odborníky v oboru.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.