Informace o projektu
Rozumění rituálu v komparativní perspektivě: kombinace terénního a databázového výzkumu

Kód projektu
MUNI/A/1339/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Tento projekt se zaměřuje na zkoumání nákladných rituálů a praktik v různých náboženských tradicích. Rituály často vyžadují od členů náboženských skupin obětování času, energie a majetku jako projevu jejich oddanosti. Dosud byla tato problematika studována pouze na omezeném vzorku náboženských skupin, což brání v možnostech ověřit dosah prozatimních závěrů. V předchozím mezikulturním výzkumu byly nalezeny odlišnosti v náboženském chování mezi různými kulturami, které nebyly zohledněny v dosavadní literatuře. Tento projekt se pokusí navázat na tyto odlišnosti a prozkoumat náboženské praktiky v multi-kulturním kontextu mimo Západní společnosti. Projekt má za cíl podpořit mladé vědecké pracovníky a studenty, kteří se zajímají o tuto problematiku. Studenti budou moci participovat na terénním výzkumu a vývoji kódovacího schématu pro analýzu náboženských rituálů. Díky účasti na konferencích a workshopech budou mít možnost diskutovat o svých výsledcích s renomovanými odborníky v oboru.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.