Project information
Exploring Literature and Culture in Comparative and Intermedia Perspectives (VLK)

Project Identification
MUNI/A/1406/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je podpora výzkumné a vzdělávací činnosti vybraných magisterských a doktorských studentů bohemistických a kulturologických studijních programů realizovaných pod Ústavem české literatury FF MU. Základním pilířem projektu je odborná publikační a popularizační aktivita studentů a akademiků (od odborných monografií, kapitol v knize, časopiseckých a sborníkových článků po recenze, workshopy, přednášky, prezentace na tuzemských a zahraničních konferencí, uměleckou odbornou činnost ad.). Součástí je rovněž mezinárodní a tuzemský networking (přednášky zahraničních a tuzemských odborníků určené studujícím námi akreditovaných programů) a dále podíl na uspořádání studentských a odborných konferencí, oborových kolokvií či přednáškových řad.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 29


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.