Project information
Actual Challenges of Theatre Studies (theatre)

Project Identification
MUNI/A/1562/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt se zaměřuje na sledování aktuálních metodologických trendů oboru divadelních studií. Vytváří prostor pro jejich reflexi v rámci doktorského studia, a návazně v rámci publikační činnosti pedagogů a doktorandů (nejen, ale zejména v časopise Theatralia, vydávaném KDS FF MU).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.