Informace o projektu
Aktuální výzvy divadelních studií (theatre)

Kód projektu
MUNI/A/1562/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt se zaměřuje na sledování aktuálních metodologických trendů oboru divadelních studií. Vytváří prostor pro jejich reflexi v rámci doktorského studia, a návazně v rámci publikační činnosti pedagogů a doktorandů (nejen, ale zejména v časopise Theatralia, vydávaném KDS FF MU).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.