Project information
Retrokatalogizace fondu dílčí knihovny FF MU (Historický ústav)

Project Identification
30513/2024 OUKKO-OLK
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

V rámci projektu VISK 5 je v plánu zpracovat a zpřístupnit čtenářům z řad studentů, zaměstnanců i zájemců mimo univerzitu soubor knih ze dvou významných okruhů důležitých pro studium historie Evropy.
Prvním souborem je dosud nezpracované množství knih, které se věnuje dějinám východní Evropy, především pak Ukrajiny, což je téma pro dnešní dobu velmi důležité. Díky zpracování těchto prací bude knihovna disponovat uceleným množstvím odborných publikací k výše uvedenému prostoru, což pomůže studentům a dalším zájemcům o téma vytvořit si erudovaný názor nejen na probíhající konflikt na Ukrajině. Dále jde o velmi významnou skupina především německy psaných prací k dějinám střední Evropy za vlády Štaufů, což je téma důležité pro pochopení vzniku center moci ve středovýchodní Evropě, která v té době patřila do sféry vlivu císařů Svaté říše římské.
Zpracováním výše zmíněných dokumentů se dílčí knihovna při Historickém ústavu přiblíží standardu prestižních univerzit v západním světě, a to především díky ucelenosti a šířce fondu zaměřeného na světové a české dějiny.
V rámci projektu VISK5 Retrokon se dílčí knihovna při Historickém ústavu zavazuje k vytvoření 400 záznamů, které budou odvedeny do Souborného katalogu ČR.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.