Informace o projektu
Retrokatalogizace fondu dílčí knihovny FF MU (Historický ústav)

Kód projektu
30513/2024 OUKKO-OLK
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

V rámci projektu VISK 5 je v plánu zpracovat a zpřístupnit čtenářům z řad studentů, zaměstnanců i zájemců mimo univerzitu soubor knih ze dvou významných okruhů důležitých pro studium historie Evropy.
Prvním souborem je dosud nezpracované množství knih, které se věnuje dějinám východní Evropy, především pak Ukrajiny, což je téma pro dnešní dobu velmi důležité. Díky zpracování těchto prací bude knihovna disponovat uceleným množstvím odborných publikací k výše uvedenému prostoru, což pomůže studentům a dalším zájemcům o téma vytvořit si erudovaný názor nejen na probíhající konflikt na Ukrajině. Dále jde o velmi významnou skupina především německy psaných prací k dějinám střední Evropy za vlády Štaufů, což je téma důležité pro pochopení vzniku center moci ve středovýchodní Evropě, která v té době patřila do sféry vlivu císařů Svaté říše římské.
Zpracováním výše zmíněných dokumentů se dílčí knihovna při Historickém ústavu přiblíží standardu prestižních univerzit v západním světě, a to především díky ucelenosti a šířce fondu zaměřeného na světové a české dějiny.
V rámci projektu VISK5 Retrokon se dílčí knihovna při Historickém ústavu zavazuje k vytvoření 400 záznamů, které budou odvedeny do Souborného katalogu ČR.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.