Symposium o dialogickém vyučování

Investor logo
Title in English Symposium on Dialogic Teaching
Authors

ŠVAŘÍČEK Roman ŠEĎOVÁ Klára SEDLÁČEK Martin

Year of publication 2014
Type Conference
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Dialog mezi učitelem a žáky je chápán jako možné lešení, neboť řeč je klíčovým zdrojem kognitivního rozvoje dítěte. Vzdělávání je potom nahlíženo jako dialogický proces, do nějž vyučující i žáci vnášejí určité významy a společně je reflektují a zpracovávají. To ale neznamená, že jakákoli komunikace mezi učitelem a žáky je chápána jako dialogická. Otevření dialogického prostoru je centrální pro rozvoj myšlení, kreativity a schopnosti učit se, neboť díky uvědomění si rozdílů a jinakosti se zvyšuje porozumění problému. Cílem sympozia je otevřít diskusní prostor mikropohledu na interakce ve školní třídě, které se odehrávají mezi učitelem a žáky, a především tomu, co bývá označováno jako dialogické vyučování. Zajímá nás, jaký potenciál skrývají jednotlivé komunikační interakce, jakou roli hraje učitel při vedení dialogicky pojatého vyučování a v neposlední řadě také to, jak zlepšit komunikaci na straně učitele.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.