Symposium o dialogickém vyučování

Logo poskytovatele
Autoři

ŠVAŘÍČEK Roman ŠEĎOVÁ Klára SEDLÁČEK Martin

Rok publikování 2014
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Dialog mezi učitelem a žáky je chápán jako možné lešení, neboť řeč je klíčovým zdrojem kognitivního rozvoje dítěte. Vzdělávání je potom nahlíženo jako dialogický proces, do nějž vyučující i žáci vnášejí určité významy a společně je reflektují a zpracovávají. To ale neznamená, že jakákoli komunikace mezi učitelem a žáky je chápána jako dialogická. Otevření dialogického prostoru je centrální pro rozvoj myšlení, kreativity a schopnosti učit se, neboť díky uvědomění si rozdílů a jinakosti se zvyšuje porozumění problému. Cílem sympozia je otevřít diskusní prostor mikropohledu na interakce ve školní třídě, které se odehrávají mezi učitelem a žáky, a především tomu, co bývá označováno jako dialogické vyučování. Zajímá nás, jaký potenciál skrývají jednotlivé komunikační interakce, jakou roli hraje učitel při vedení dialogicky pojatého vyučování a v neposlední řadě také to, jak zlepšit komunikaci na straně učitele.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.