Možnosti využití digitalizovaného kulturního dědictví ve vzdělávání

Investor logo
Title in English Possibilities of using digitized cultural heritage in education
Authors

KALMÁROVÁ Kristýna ČERNÝ Michal MAZÁČOVÁ Pavlína MARTONOVÁ Monika

Year of publication 2021
Type Article in Periodical
Magazine / Source Proinflow
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Web http://hdl.handle.net/11222.digilib/143900
Doi http://dx.doi.org/10.5817/ProIn2021-1-3
Keywords digitized cultural heritage; secondary education; digital educational resource; online education; case study
Description Cílem studie je analyzovat současný odborný diskurs v oblasti aplikace využití digitalizovaného kulturního dědictví v oblasti vzdělávání, především u středoškolských studentů. Na teoretickou studii navazuje drobná výzkumná experimentální sonda, která reflektuje použitelnost jednotlivých přístupů a důrazů odborné literatury při vývoji digitálních vzdělávacích objektů pro české středoškoláky. Metodologie: V první části pracuje s přehledovou studií nad texty z databáze Scopus. V druhé využíváme experimentálního vývoje s využitím drobných výzkumných dat v kvantitativní i kvalitativní formě pro vývoj evaluovaného prototypu. Výsledky: Výsledkem studie je jednak kritická systematická reflexe dostupné literatury v oblasti práce s digitalizovaným kulturním dědictvím, ale také jeho aplikace do evaluovaného prototypu, který byl ověřen na studentech střední školy. Hodnota: Studie přináší syntetizující poznatky v podobě, která je snadno prakticky aplikovatelná. Její závěry mohou posloužit knihovnám, školám či jiným paměťovým institucím při tvorbě vlastních digitálních vzdělávacích objektů využívajících digitalizované kulturní dědictví.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.