Možnosti využití digitalizovaného kulturního dědictví ve vzdělávání

Logo poskytovatele
Autoři

KALMÁROVÁ Kristýna ČERNÝ Michal MAZÁČOVÁ Pavlína MARTONOVÁ Monika

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Proinflow
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://hdl.handle.net/11222.digilib/143900
Doi http://dx.doi.org/10.5817/ProIn2021-1-3
Klíčová slova digitized cultural heritage; secondary education; digital educational resource; online education; case study
Popis Cílem studie je analyzovat současný odborný diskurs v oblasti aplikace využití digitalizovaného kulturního dědictví v oblasti vzdělávání, především u středoškolských studentů. Na teoretickou studii navazuje drobná výzkumná experimentální sonda, která reflektuje použitelnost jednotlivých přístupů a důrazů odborné literatury při vývoji digitálních vzdělávacích objektů pro české středoškoláky. Metodologie: V první části pracuje s přehledovou studií nad texty z databáze Scopus. V druhé využíváme experimentálního vývoje s využitím drobných výzkumných dat v kvantitativní i kvalitativní formě pro vývoj evaluovaného prototypu. Výsledky: Výsledkem studie je jednak kritická systematická reflexe dostupné literatury v oblasti práce s digitalizovaným kulturním dědictvím, ale také jeho aplikace do evaluovaného prototypu, který byl ověřen na studentech střední školy. Hodnota: Studie přináší syntetizující poznatky v podobě, která je snadno prakticky aplikovatelná. Její závěry mohou posloužit knihovnám, školám či jiným paměťovým institucím při tvorbě vlastních digitálních vzdělávacích objektů využívajících digitalizované kulturní dědictví.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.