Kalendář akcí

Červen 2021

3. 6.
4. 6.

Hodnoty v literatuře a umění V

Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (Brno), s Katedrou ruské a zahraniční  literatury a metodiky výuky literatury Filologické fakulty Samarské státní sociální a pedagogické univerzity Samara, spo­leč­ností Ars Comparationis (Slovanská sekce Mezinárodní asociace pro studium slova a obra­zu)‚ Středoevropským slavis­tickým centrem a Sla­vistickou společností Franka Wolmana Vás zvou k účasti na výše uvedené mezinárodní konfe­renci, jejímž cílem je studium problematiky hodnot a jejich zachycení v lite­ratuře a dalších druzích umění.

od 9:00 do 15:00

21. 6.

Jak na distanční zápis

Jste přijatí ke studiu na FF MU? Gratulujeme! Abyste se stali studenty, je třeba se ještě zapsat do studia. Letos poprvé proběhnou zápisy distanční formou. Co přesně musíte udělat, zjistíte na tomto online setkání.

od 16:00 do 17:30

28. 6.
29. 6.

Speaking Digital: On Digital Culture and Methodologies

On the first day keynotes will outline the current and future possibilities of discussion in the field of interdisciplinary reflection in the current post-digital paradigm. On the second day PhD students are going to present their research proposals. Conference Speaking Digital is organised by the newly established study programme Digital Culture and Creative Industries at MUNI ARTS.

od 9:45 do 16:00

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.