Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.

vedoucí ústavu – Ústav filmu a audiovizuální kultury


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.316
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6996
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 1. 2. 2016
Datum ukončení řízení 1. 1. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Filmová kultura severního trojúhelníku. Filmy, kina a diváci Československa, NDR a Polska 1945-1970.
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Ivan Klimeš (Univerzita Karlova v Praze)
doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě)
doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 6. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Jan Bernard, CSc. (Akademie múzických umění v Praze)
prof. Mgr. Jan Gogola (Janáčkova akademie múzických umění v Brně)
prof. Václav Macek, CSc. (Vysoká škola múzických umění v Bratislavě)
doc. PhDr. Ivan Klimeš (Univerzita Karlova v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 11. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.